Agenda 2021


22 januari:    Nieuwjaarbijeenkomst   (on line borrel en lezing circulaire economie door Yvette Watson)

24 februari:   Kwaliteit in het post corona tijdperk

24 maart:      KKZH filmclub. Thema: benchmarken met bikers

22 april:         Moreel beraad als kwaliteitsinstrument (met inleiding door Noureddine Zarroy)

September 2021

De economie van de toekomst en de rol van het kwaliteitsmanagement
een landelijk online event van de kwaliteitskringen van Nederland
on line

En voor na de zomer denken wij  nog aan de volgende onderwerpen:

- Het nieuwe EFQM model

- Bedrijfsbezoek

- Poductdevelopment

 

Dit programma wordt nog verder uitgewerkt. Zodra de nadere details (locatie en inhoud) vastgesteld zijn worden deze via mail aan onze leden bekendgemaakt

Voor alle bijeenkomsten geldt:

  • Leden ontvangen altijd een uitnodiging.
  • Introducés zijn van harte welkom.
  • Uw aanmelding wordt bevestigd, wij rekenen dan ook op uw komst.

en heeft u een voorstel voor een bijeenkomst of bedrijfsbezoek: laat het ons weten!!

 

naar de KKZH LinkedIn groep