Agenda


Het bestuur heeft voor 2019 al het volgende op het programma staan:

12 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in het theatertje Walhalla met Ace Magic

16 januari: Risicodenken en ISO 9001

27 februari:   Design Thinking

 27maart:  Lean & Mean

11 april:  Algemene Leden Vergadering   

mei: AVG Privacy wetgeving

een lustrumbijeenkomst

 

Maart 2019


Lean en Mean
La Buvette, Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam

April 2019


Algemen Ledenvergadering
ntb

Dit programma wordt nog verder uitgewerkt. Zodra de nadere details (locatie en inhoud) vastgesteld zijn worden deze via mail aan onze leden bekendgemaakt

Voor alle bijeenkomsten geldt:

  • Leden ontvangen altijd een uitnodiging.
  • Introducés zijn van harte welkom.
  • Uw aanmelding wordt bevestigd, wij rekenen dan ook op uw komst.

en heeft u een voorstel voor een bijeenkomst of bedrijfsbezoek: laat het ons weten!!

 

naar de KKZH LinkedIn groep