Route:  
  1. Home
  2. Certificering
  3. Examen en documenten

Persoonscertificering: Examen en Documenten


Op deze pagina vind je informatie over het traject naar persoonscertificering. 

Om te kunnen certificeren heeft het NNK een organisatie ingericht (PCB). Alle processen, taken, bevoegdheden, etc. zijn vastgelegd in een managementsysteem. Dit is te vinden onder het kopje Algemene Documenten (MS PCB).

Certificering doen we onpartijdig en dat verklaren we in de Declaratie van Onpartijdigheid. 

Verder vind je hier documenten die nodig zijn voor je aanmelding (werk- en opdachtgeververklaring). Ook vind je hieronder informatie over het indienen van klachten, het in beroep gaan tegen besluiten en over het eventueel opschorten of intrekken van het certificaat.

Onder Quality Manager (HBO/WO-niveau) en Kwaliteitsmedewerker (MBO Niveau) vind je informatie over het certificatietraject, toelatingseisen, examen en kosten en het aanmeldformulier. 

Tot slot zijn twee voorbeelden van het Quality Manager examen gegeven om een idee te geven van wat er in een dergelijk examen gevraagd wordt. 

Klik op de titels om de documenten te openen of te downloaden. 

Lees ook de algemene informatie over persoonscertificering.

Heb je vragen? Neem contact op via info@nnk.nl

 

Data examens 

Zodra de examendata bekend zijn, worden deze hier vermeld.

De eerstvolgende examendatum is 15 november 2023. De locatie volgt nog, bij voldoende deelname. Dit zal een centrale locatie in het land zijn.

 

Algemene Documenten:

 

Quality Manager

 

Verlengen certificaat Quality Manager 

 

Kwaliteitsmedewerker


Examen

Deel dit via